top of page
Førstehjælp dukke-WEB.jpg
ER DER PULS

RED LIV - FORDI DU KAN
erderpuls.com

Dansk Førstehjælpsråd beskrivelse af uddannelsens indhold

Om uddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp for bil/MC/traktor

Undervisningstid:

480 minutter

Overordnet kompetencemål:

Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med færdselsrelaterede førstehjælpssituationer.

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”

 • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”

 • Gennemførelsen af uddannelsen:

  Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

  Basisuddannelsen "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)

  Tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”. (4 timer)

   

  Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er involveret.

   

  I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb. I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” indgår de to dele ikke.

   

  Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.

   

  Gennemføres tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” som et selvstændigt kursus, skal det gennemføres på 4,5 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

   

  Særlige bemærkninger:

  Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen inden for de sidste 36 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelsersom max må være 1 år gammel.

  Se eventuelt Dansk Førstehjælpsråds fortolkning af meritmuligheder på www.førstehjælpsråd.dk

  bottom of page